usluge ...

  • Regitracija privrednih društava kod svih nadležnih organa (CRPS, Poreska uprava, Monstat, Uprava carine);
  • Registracija promjena (sjedišta, naziva, djelatnosti, osnivača, direktora, ovlašćenog zastupnika ...) kod CRPS;
  • Povećanje kapitala kod CRPS;
  • Likvidacija društva;
  • Stečaj društva;
  • Prijava i odjava radnika, upis radnog staža;
  • Kontiranje i knjiženje poslovnih promjena u finansijskom, robnom, materijalnom i knjigovodstvu za sve vrste pravnih lica;
  • Izrada PDV prijava;
  • Obračun amortizacije osnovnih sredstava;
  • Izrada godišnjeg obračuna i izvještaja;
  • Obračun zarada, ugovora o delu, zakupnini, autorskih honorara i drugih ličnih primanja;
  • Prijem poreskih i inspekcijskih organa nadležnih za kontrolu vaših računovodstvenih isprava;
  • Stručni savjeti iz oblasti računovodstva, finansija i poreza;
  • Vođenje vaših poslovnih knjiga i dokumentacije;
  • Sastavljanje i prezentacija finasijskih izveštaja;